Doopsgezinden en Vrijzinnige Protestanten wordt Groene Kerk

GOES - Doopsgezinden en Vrijzinnige Protestanten in Goes worden Groene Kerk. In Nederland kunnen kerkgemeenschappen zich aansluiten bij de groep Groene kerken. Dat houdt niet in dat alles daar al milieuvriendelijk gebeurt. Maar wel dat ze elk jaar een stap(je) in die groene richting gaan zetten. Het begrip groen wordt daarbij ruim genomen.Bedoeling is dat kerk- en geloofsgemeenschappen actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort is hiervoor ook een inspiratiebron.Het kan dus bijvoorbeeld gaan om:- Beter omgaan met geld, zoals steunen van diaconale projecten, kiezen van een milieuvriendelijke Bank en Fair- Trade koffie gebruiken.- Energiebesparing door b.v. isolatie, ledlampen, zonnepanelen;- Milieuvriendelijke manier van leven die de schepping beheert in plaats van vernielt. Dit kan door afval scheiden, geen wegwerpspullen gebruiken, e.d.Een paar stappen waren overigens al gezet in de goede richting.Doopsgezinden waren al overgestapt naar de Triodos bank.Er is al wat gedaan aan energiebesparing.En er is de voortdurende actie voor de Voedselbank in de strijd vóór sociale rechtvaardigheid en tegen voedselverspilling.

Geplaatst op maandag 12 april 2021.